NE ARAMIŞTINIZ

ICS KURU BUZ İLE TEMİZLEME SİSTEMLERİ

Kuru Buz Nedir?

Normal şartlarda gaz halinde bulunan  karbondioksit,  -79 °C derecede dondurularak katı hale getirilir. Karbondioksitin bu katı haline Kuru Buz denir.

Temizleme Prosesi nasıl gerçekleşir?

Kuru buz, makinenin haznesine konulur ve kompresörden sağlanan basınçlı hava ile buz parçacıklarının yüzeye yüksek hızlarda çarpması sağlanır. Bu esnada 3 etki oluşur:

  • Termal şok etkisi (Termal enerji)
  • Kinetik etki (Kinetik enerji)
  • Genleşme etkisi (Mekanik enerji)

Kuru buz parçacıkları kendisinden daha sıcak bir yüzeye çarptığı anda bu 3 etki gerçekleşir. İlk olarak, kir termal şok etkisi ile bir anda soğuyarak, kirin yüzeye tutunması azalır. Kinetik etki sayesinde yüksek hızda kire çarpan kuru buz parçacıkları, kirin yüzey ile bağlantısının kesilmesini sağlar. Genleşme etkisi ile de katı halden gaz hale geçen kuru buzun hacmi 700 kat arttığı için, kiri yüzeyden uzaklaştırır.

Proses sonucunda donmuş karbondioksit parçacıkları gaz fazına geçtiğinden dolayı çevre ve insan sağlığına herhangi bir zararı olmadan (Green Cleaning) temizleme işlemi gerçekleşmiş olur ve geriye atık olarak sadece kir kalır.   

Green Cleaning Nedir?

Yeşil temizlik veya yeşil hijyen doğayı ve insanı korumak amacıyla tasarlanmış, çevre dostu içeriği olan ürünlere veya bu ürünlerle gerçekleştirilen temizliğe denir.

Yeşil temizlemede kullanılan ürünler, insana ve çevreye zarar vermeyen endüstriyel ürünlerdir.

Yeşil temizleme yöntemleri ve yeşil ürünlerinde, solunum ve deri hastalıklarına yol açan, uçucu organik bileşiklerden oluşan zehirli kimyasallar veya kimyasal tepkime özelliği taşıyan maddeler kullanılmaz.

Kuru Buz İle Temizleme İçin Ne Gerekli?

  • Kuru buz
  • Hava Kompresörü
  • ICS Kuru Buz İle Temizleme Sistemleri
  • Güvenlik ekipmanları (kulaklık, gözlük, eldiven vb.)
Devamı